ไหว้สาพระธาตุ - ดอยห้างบาตรเป็นศรี - ของดีลำไย - ผ้าไทยถักทอ - ยกยอจักสาน - กล่าวขานโคนม - ชื่นชมวัฒนธรรม - เลิศล้ำภาษายอง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปิดฝารางระบายน้ำข้างถนนสายป่...
09 พ.ย. 2561 09:05 - adminhy

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปิดฝารางระบายน้ำข้างถนนสายป่าก้าง-ดอนปีน บ้านป่าหมอก หมู่ที่ 12

งานประเพณีลอยกระทง ตำบลห้วยยาบ 2560งานประเพณีลอยกระทง ตำบลห้วยยาบ 2560
06 พ.ย. 2560 06:53 - adminhy

บรรยากาศยามค่ำคืนสนุกสนานของวันลอยกระทง และการจัดตกแต่งซุ้มประตู่ป่าของแต่ละหมู่บ้าน ณ ตำบลห้วยยาบ อ [ ... ]

ภาพงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์  ณ วัดป่าสัก อำเภอบ้านธิภาพงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดป่าสัก อำเภอบ้านธิ
02 พ.ย. 2560 08:29 - adminhy

ภาพงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าสัก อำเภอบ้านธิ
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์  [ ... ]

สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน...
02 พ.ย. 2560 07:52 - adminhy

สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิ [ ... ]

กิจกรรมที่ผ่านมา
Prev Next

กำหนดการออกหน่วยให้บริการ

07-11-2561

ด้วยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อขยายความคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมกำหนดออกหน่วยให้บริการ รับขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนรายใหม่และรับชำระเงินสม...

อ่านต่อ

กิจกรรมภาพประกวด โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมคุณค่าเทศกาลโคม ๑๐๐,๐๐๐ ดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑

06-11-2561

กิจกรรมภาพประกวด โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมคุณค่าเทศกาลโคม ๑๐๐,๐๐๐ ดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กำหนดจัดโครงการประกวดถาพถ่ายส่งเส...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการผู้สูงอายุ

05-11-2561

      กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การจ่ายเบี้ยยังชีพเพิ่มยังคงเป็นการจ่ายขั้นบันไดเหมือนเดิม !!!! โดยไม่มีการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพคนละ 100 บาท ตาม...

อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

10-10-2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านต่อ
อ่านข่าวประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง เพิ่มเติม ในประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง  

หน่วยงานราชการที่น่าสนใจ
 

         

          

         

         

มีข้อผิดพลาด
  • ไม่พบข้อมูลการติดต่อ