พระธาตุดอยห้างบาตร

       ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุดอยห้างบาตร บ้านห้วยไซใต้ ตำบลห้วยยาบ อยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ไปทางทิศเหนือ ประมาณ  500 เมตร ห่างจากอำเภอบ้านธิประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเป็นโบราณสถานและเป็นศูนย์รวมของตำบลห้วยยาบ ซึ่งจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุในทุก ๆ ปี และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมอยู่เป็นระยะ ๆ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อไร

 

    ตามตำนานเล่าว่า สมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมายังดอยลูกนี้และ เตรียมเสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ ซึ่งการเตรียมบาตรภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ห้างบาตร ปรากฎร่องรอยห้างบาตรอยู่เป็นหลุมลึกลงไปหินดินดานและมีมณฑปครอบไว้พระธาตุแห่งนี้อยู่บนยอดดอยที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกล