พระธาตุดอยง้ม (ดอยนางง้ม)

 

     พระธาตุตั้งอยู่บนดอยงุ้ม อยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ไปทางทิศตะวันออกไปประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 

     ประวัติพระธาตุดอยนางง้มตาม ตำนานพระเจ้าเลียบโลกบอกว่าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์สาวกเสด็จมาที่ นี่และให้เกศาไว้ในถ้ำนี้ตอมาเมื่อปี พ.ศ. 2489 ครูบาอภิชัย ขาวปีแห่งวัดผาหนาม อ.ลี้ และชีปะขาวดวงต๋า บ้านห้วยไซพร้อมคณะได้พาศัทธาญาติโยม อัญเชิญอัฐิธาตุ (กระดูก) ของท่านครูบาเจ้า ศรีวิชัย ต๋นบุญแห่งล้านนาไทย มาไว้บนยอดดอยแห่งนี้ ยอดดอยแห่งนี้มีถ้ำอยู่ตรงกลางหน้าผาข้างในถ้ำมีพระธานมผาบรรจุเกศาธาตุของ พระพุทธเจ้าและพระพุทธรูปทองคำหน้าตักประมาณ 9 นิ้วและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกเป็นจำนวนมาก ปากทางเข้าถูกปิดตายแล้ว รอต๋นบุญมาเกิด จึงจะเบิดอีกครั้ง