น้ำตกห้วยม่วง

     เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 4 กิโลเมตร