แสดง # 
ชื่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซุ้มไก่ชน หมู่ 2 บ้านห้วยยาบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านแจ้ซ้อน หมู่ที่ 1
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนนโค้งโรงเรียนบ้านห้วยไซ หมู่ที่ 15
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า รพสต.บ้านห้วยไซ หมู่ 9 บ้านห้วยไซกลาง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา หมู่ 13
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ 13 บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ 8
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซุ้มไก่ชน หมู่ 2 บ้านห้วยยาบ