ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไซเหนือ ตำบลห้วยยาบ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยบา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไซเหนือ ตำบลห้วยยาบ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยบา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

 

โหลดเอกสารแบบ PDF

Attachments:
Download this file (ประกวดราคาฯ.pdf)เอกสารประกอบ[ ]10798 kB