ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา หมู่ 13

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง