งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 

เรื่อง งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑