ขนชุดติดตั้งไฟส่องสว่างพระธาตุดอยงุ้ม

      ขบวนอบต.ห้วยยาบและกลุ่มลายคราม ได้ขนชุดติดตั้งไฟส่องสว่างพระธาตุดอยงุ้มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อขึ้นไปติดตั้ง ณ พระธาตุดอยงุ้ม