อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่

         

 

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ หน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน และประชาชนชาวตำบลห้วยยาบ ร่วมกันให้การต้อนรับนายอำเภออำเภอบ้านธิ เป็นประธานเปิดงานในโครงการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมบริการต่างๆจากหลายภาคส่วน และออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ