งานสรงน้ำพระธาตุ วัดป่าตึง

 

ภาพบรรยากาศงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดป่าตึง ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน