อบต.ห้วยยาบลงนามข้อตกลงความร่วมมือในหัวข้อ"สูงวัยสร้างเมือง"กับ สสส.

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบลงนามข้อตกลงความร่วมมือในหัวข้อ"สูงวัยสร้างเมือง"กับ สสส.