ภาพงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดป่าสัก อำเภอบ้านธิ

ภาพงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าสัก อำเภอบ้านธิ
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์