งานประเพณีลอยกระทง ตำบลห้วยยาบ 2560

บรรยากาศยามค่ำคืนสนุกสนานของวันลอยกระทง และการจัดตกแต่งซุ้มประตู่ป่าของแต่ละหมู่บ้าน ณ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน