งานมหกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

 

ประมวลภาพกิจกรรมงานมหกรรมผู้สูงอายุ ตำบลห้วยยาบ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

จัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมสันจร หมู่ที่ 15