ผลการเลือกตั้ง และบรรยากาศ วันเลือกตั้ง ส. อบต. ห้วยยาบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมงานคลีนิกเ กษตรเคลื่อนที่เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2555

 

- มอบเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2555
 
ให้แก่ นายเสน่ห์ ปาลี
 
 
เรีียงจากซ้าย ผช.เกษตร , ปลัดปัธมา , นายกมานพ , นายเสน่ห์ , รองวิวัฒน์
 
- มอบเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2555 ให้นายธีรพันตน์  จิรัฐเกียรติ
 
 
เรียงจากซ้าอย ผช. เกษตร , ปลัดปัธมา , นายกมานพ , นายธีรพัฒน์ , รองวิวัฒน์