โครงการเตรียมความพร้มก่อนวัยท้อง

 

                 เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559 นายมานพ กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เป็นประธานในการงานโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนวัยทอง โดยได้เชิญทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้แก่แม่บ้าน ตำบลห้วยยาบ ณ ห้องประชุมดอยงุ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนชุดติดตั้งไฟส่องสว่างพระธาตุดอยงุ้ม

      ขบวนอบต.ห้วยยาบและกลุ่มลายคราม ได้ขนชุดติดตั้งไฟส่องสว่างพระธาตุดอยงุ้มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อขึ้นไปติดตั้ง ณ พระธาตุดอยงุ้ม