พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 นายมานพ กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ปลัด หัวหน้าส่วน และพนักงาน ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“โครงการ คืนกล้วยไม้สู่ไพรพนา คืนความงาม สู่ป่าเพื่อแม่”

           เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559 นายมาพน กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     ห้วยยาบ ได้เป็นประธานในโครงการ "คืนกล้วยไม้สู่ไพรพนา คืนความงาม สู่ป่าเพื่อแม่"เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ