งานสรงน้ำพระธาตุ วัดป่าตึง

 

ภาพบรรยากาศงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดป่าตึง ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลูกต้นไม้และเกี่ยวข้าว

 

ปลูกป่าวันวิสาขบูชา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2560

และต่อด้วยกิจกรรมเกี่ยวข้าว แปลงนาสาธธิต ณ ศูนย์พ่อดอยหมัด