ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแคป

download เอกสาร PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการรับเรื่องร้องเรียน กรณี การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานการรับเรื่องร้องเรียน กรณี การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

Attachments:
Download this file (0001.jpg)โหลดเอกสาร[ ]583 kB

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไซเหนือ ตำบลห้วยยาบ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยบา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
  2. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไซ หมู่ 8 - บ้านห้วยไซ หมู่ 14 ตำบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
  3. ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 16,4,8,7,10,3,11 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 โครงการ
  4. สอบราคาจ้างถมดินพื้นที่ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ