ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใส่และตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใส่และตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (CCI03112560.jpg)01[ ]931 kB
Download this file (CCI03112560_0001.jpg)02[ ]575 kB