ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง อบต.ห้วยยาบ และชมรมผู้สูงอายุ

แสดงเจตนารมณ์โดยทำสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (IMG_4048.jpg)โหลดรูป[ ]107 kB