โครงโคนมและของดีตำบลห้วยยาบ ประจำปี 2561

 

ขอเชิญเที่ยวงาน 
โครงโคนมและของดีตำบลห้วยยาบ ประจำปี 2561

ณ ลานกิจกรรม LYCรวมผล จำกัด ท่าข้าวเจ้ใหญ่(หรือติดกับ ตรอ.ดาวเรืองและ อบต.ห้วยยาบ)

กิจกรรมในงาน

อาธิเช่น การประกวดโครุ่น,การประกวดคาวบอย คาวเกิร์ล,งานนิทรรศการทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ร่วมกับ สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด, สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด, สหกรณ์โคนมป่าตึง-ห้วยหม้อ จำกัด, บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด, บริษัททีเคเคลี่โกลด์ จำกัด, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน