แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน​ อบต.ห้วยยาบ

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน​ อบต.ห้วยยาบ