การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบปฏิบัติราชการแทน

การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบปฏิบัติราชการแทน

Attachments:
Download this file (img014.pdf)คำสั่ง[ ]1995 kB
Download this file (img015.pdf)แนบท้ายคำสั่ง[ ]1821 kB