เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

ประเพณีแห่เทียนพรรษาปี 59

 

ขอเชิณเข้าร่วมโครงการประเพณีแห่ถวายเทียนพรรษา ตำบลห้วยยาบ

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ต.ห้วยาบ ประจำปี 2559

ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ณ ร.ร.บ้านห้วยไซ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

         

     ตารางกิจกรรม

เวลา 15.00 น. ขบวนแห่เทียนพรรษาตั้งขบวน ณ บริเวณวัดห้วยไซใต้ หมู่14

เวลา 15.30 น. ขบวนแห่เทียนพรรษา เริ่มเคลื่อนขบวน ไปบริเวณสถานที่ดำเนินกิจกรรม ณ ร.ร.บ้านห้วยไซ

เวลา 16.30 น. เริ่มพิธีทางสงฆ์