เชิญชวนร่วมงาน "กิจกรรมประเพณีเตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สากู่ชี้ฟ้า ที่ผาดอยโง้ม" ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

 เชิญชวนร่วมงาน "กิจกรรมประเพณีเตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สากู่ชี้ฟ้า ที่ผาดอยโง้ม"

ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

         

          จึงขอความอนุเคาร่ะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเตียวขึ้นดอยโง้ม ร่วมโรงทาน บริจาค ข้าวเหนียว ข้าวห้อ น้ำดื่ม เพื่อสมทบในการดำเนินกิจกรรม ในวันเสาร์ ที่ ๒๐ กุมภาพัธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตำบลห้วยยาบ อำบ้านธิ จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ ๙๘๔๑ ๕๙ - ๖๐ และทางเว็ปไซต์ www.huaiyab.go.th

 

        

          

ขอเชิญเที่ยวงานโคนมและของดีตำบลห้วยยาบ ในวันที่ ๗ - ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ลานกิจกรรม แอล วาย ซี รวมผล จำกัด (ท่าข้าวเจ้ใหญ่) พบกับวงดนตรี ตู่ ดารณี และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

 

ขอเชิญเที่ยวงานโคนมและของดีตำบลห้วยยาบ ในวันที่ ๗ - ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ลานกิจกรรม แอล วาย ซี รวมผล จำกัด (ท่าข้าวเจ้ใหญ่)

พบกับวงดนตรี ตู่ ดารณี  และการแสดงดนตรีสดจากโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ ภายในงานมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ การประกวดโครุ่น  การประกวดหนูน้อยคาวบอย คาวเกิร์ล  การจำหน่ายสินค้าราคาถูก(ธงฟ้า)   ลานเบียร์  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ของดีตำบลห้วยยาบ(OTOP)  นิทรรศการทางวิชาการ  และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย