ประเพณีแห่เทียนพรรษาปี 59

 

ขอเชิณเข้าร่วมโครงการประเพณีแห่ถวายเทียนพรรษา ตำบลห้วยยาบ

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ต.ห้วยาบ ประจำปี 2559

ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ณ ร.ร.บ้านห้วยไซ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

         

     ตารางกิจกรรม

เวลา 15.00 น. ขบวนแห่เทียนพรรษาตั้งขบวน ณ บริเวณวัดห้วยไซใต้ หมู่14

เวลา 15.30 น. ขบวนแห่เทียนพรรษา เริ่มเคลื่อนขบวน ไปบริเวณสถานที่ดำเนินกิจกรรม ณ ร.ร.บ้านห้วยไซ

เวลา 16.30 น. เริ่มพิธีทางสงฆ์

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยห้างบาตรและขบวนแห่ครัวทานและเครื่องสักการะ ประจำปี 2559

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยห้างบาตรและขบวนแห่ครัวทานและเครื่องสักการะ ประจำปี 2559

 

 

จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

และ คณะสงฆ์คณะศรัทธาอำเภอบ้านธิ ร่วมกับ อบจ. ลำพูน

ณ ที่พักสงฆ์ดอยห้างบาตร ตำห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

 

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559

 

กำหนดการ

เวลา 08.30 น.          - ประชาชนเดินทางมาร่วมงาน ณ จุดเดินขบวน ณ ทางขึ้นวัด(รูปปั้นยักษ์)โดยพร้อมเพรียงกัน

เวลา 09.00 น.          - ตั้งขบวนเครื่องสักการะและครัวทาน ของแต่ละหมู่บ้านในตำบลห้วยยาบจำนวน 17 ขบวน ร่วมตั้ว                                ขบวน เคลื่อนไปบนดอยที่ประดิษฐานพระเจดีย์ดอยห้างบาตร

เวลา 10.30 น.          - จุดธูปเทียนพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีล

         - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

         - ถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา

         - ถวายภัตตาหารเพล

         - เลี้ยงอาหารกลางวันศรัทธาที่ร่วมงานแบบโรงทาน

         - ชมการแสดงของกลุ่มแม่บ้านในตำบลห้วยยาบ

         - พิธีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ดอยห้างบาตร

เป็นอันเสร็จพิธี

 

หมายเหตุ กำหนดการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

 

หลักเกณฑ์การจัดขบวนแห่ครัวทานประกอบด้วย

1.ต้นครัวทาน หมู่ละ 1 ต้น

2.ป้ายวัด ธงชาติ ธงธรรมจักร หรือธงช่อน้อย ตุงไจย ฯลฯ

3.คนร่วมขบวนเดินเท้า ไม่น้อยกว่า 50 คน (แต่งชุดประจำชาติหรือชุดขาว ที่สุภาพ)

4.ขบวนแห่ มีเครื่องสักการะ ต่าง ๆ เช่น หมวกสุ่ม หมากเบ็ง ขันดอกไม้ น้ำขมิ้นส้มปล่อย ฯลฯ

5.ขบวนแห่ ฆ้อง กลอง เครื่องประโคม ต่างๆ ฯลฯ

 

Attachments:
Download this file (CCI14062559.jpg)กำหนดการ[ ]576 kB

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การแข่งขันกีฬาเพื่อความรู้รักสามัคคีของประชาชน ตำบลห้วยยาบ
  2. เชิญชวนร่วมงาน "กิจกรรมประเพณีเตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สากู่ชี้ฟ้า ที่ผาดอยโง้ม" ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
  3. ขอเชิญเที่ยวงานโคนมและของดีตำบลห้วยยาบ ในวันที่ ๗ - ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ลานกิจกรรม แอล วาย ซี รวมผล จำกัด (ท่าข้าวเจ้ใหญ่) พบกับวงดนตรี ตู่ ดารณี และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
  4. เชิญชวนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ในวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ในเวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป