การแข่งขันกีฬาเพื่อความรู้รักสามัคคีของประชาชน ตำบลห้วยยาบ

     

     อบต.ห้วยยาบ จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อรู้รักสามัคคีของประชาชน ต.ห้วยยาบ ประจำปี 2559 ในวันที่ 14 - 19 มี.ค.2559 ณ โรงเรียนวัดห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน จะมีประเภทกีฬาดังนี้

1.ฟุตบอลชาย 7 คน
2.เซปักตะกร้อชาย
3.วอลเลย์บอลหญิง
4.เปตองชาย
5.เปตองหญิง
6.การแข่งวิ่งมินิมาราธอน ผู้สนใจที่จะวิ่งมาราธอนสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร ในวันที่ 19 มี.ค. 59 ลงทะเบียน 6.00 น. ณ โรงเรียนวัดห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 
โดยจะแบ่งรางวัลเป็น 6 ประเภท
สำหรับบุคลภายนอก 2 รุ่น
- ประชาชนทั่วไป *ชาย
- ประชาชนทั่วไป *หญิง
สำหรับประชาชนในตำบล 4 รุ่น
- อายุไม่เกิน 20 ปี
- อายุ 21 - 40 ปี *ชาย
- อายุ 21 - 40 ปี *หญิง
- อายุ 41 ปีขึ้นไป
 
**และรางวัลการประกวดกองเชียร์ ของแต่ละโซนสี
 
 

     โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตำบลห้วยยาบ อำบ้านธิ จังหวัดลำพูน 053 9841 59 - 60 กองการศึกษา

เชิญชวนร่วมงาน "กิจกรรมประเพณีเตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สากู่ชี้ฟ้า ที่ผาดอยโง้ม" ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

 เชิญชวนร่วมงาน "กิจกรรมประเพณีเตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สากู่ชี้ฟ้า ที่ผาดอยโง้ม"

ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

         

          จึงขอความอนุเคาร่ะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเตียวขึ้นดอยโง้ม ร่วมโรงทาน บริจาค ข้าวเหนียว ข้าวห้อ น้ำดื่ม เพื่อสมทบในการดำเนินกิจกรรม ในวันเสาร์ ที่ ๒๐ กุมภาพัธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตำบลห้วยยาบ อำบ้านธิ จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ ๙๘๔๑ ๕๙ - ๖๐ และทางเว็ปไซต์ www.huaiyab.go.th

 

        

          

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ขอเชิญเที่ยวงานโคนมและของดีตำบลห้วยยาบ ในวันที่ ๗ - ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ลานกิจกรรม แอล วาย ซี รวมผล จำกัด (ท่าข้าวเจ้ใหญ่) พบกับวงดนตรี ตู่ ดารณี และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
  2. เชิญชวนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ในวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ในเวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
  3. แบบรายงานโครงการการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  4. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปี ๒๕๕๘