การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบปฏิบัติราชการแทน

การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบปฏิบัติราชการแทน

Attachments:
Download this file (img014.pdf)คำสั่ง[ ]1995 kB
Download this file (img015.pdf)แนบท้ายคำสั่ง[ ]1821 kB

ประชาสัมพันธ์ รับโอนย้าย ระดับต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

...รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่...

ในตำแหน่ง
1.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา
2.) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา
3.) เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา
4.) เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 2 อัตรา

* รายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือแนบ*

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 053-984-159-60 ต่อ 11 
กลุ่มงานสำนักงานปลัด ฝ่ายบุคคล ในเวลาราชการได้เลยครับ

Attachments:
Download this file (IMG_20180809_0002.jpg)รูปขนาดใหญ่[ ]438 kB