ขอเชิญแอ่วงานประเพณียี่เป็งตำบลห้วยยาบ ประจำปี 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบขอเชิญ "แอ่วผ่อเดือนยี่ วิถีจาวยอง ปี้น้องห้วยยาบ" ในงานประเพณียี่เป็งตำบลห้วยยาบ ประจำปี 2555

ท่านมานพ กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เปิดเผยว่า ประเพณียี่เป็งเป็นงานประเพณี อันยิ่งใหญ่แห่งดินแดนล้านนา ที่ได้ปฎิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล "ยี่เป็ง" หรือวันเพ็ญเดือนยี่ของชาวล้านนา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 อันเป็นช่วงปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว อากาศปลอดโปร่งท้องฟ้าแจ่มใส ธรรมเนียมปฎิบัติของชาวล้านนาอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการลอยกระทงในแม่น้ำก็ คือ การจุดประทีปโคมลอยขึ้นไปสว่างไสวบนท้องฟ้า โดยมีคติความเชื่อว่า เพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสรวงสวรรค์

ในปีนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบนำโดย ท่านมานพ  กาบเปง พร้อมคณะบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ร่วมกับพลังมวลชน กำหนดจัดงาน "แอ่วผ่อเดือนยี่ วิถีจาวยอง ปี้น้องห้วยยาบ"  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีที่ดีงามของล้านนาไว้ 
ในงานพบกับกิจกรรม

วันที่ ๒5 พฤศจิกายน เวลา 18.00 น  ชมขบวนแห่กระทงใหญ่ โดยจะเริ่มตั้งขบวนจากหน้าวัดห้วยไซใต้ หมู่ 14 ไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ซึ่งได้จัดให้มีการประกวดดังนี้
- การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2555
- การประกวดขบวนแห่นางนพมาศ จำนวน 16 ขบวน
- การประกวดซุ้มประตุป่า ของแต่ละหมู่บ้านในตำบลห้วยยาบ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตกแต่งซุ้มประตูป่า จัดตกแต่งริ้วขบวนแห่นางนพมาศ และร่วมเดินขบวนเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานประเพณียี่เป็ง และร่วมงานประเพณียี่เป็ง ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมงานทำบุญประเพณีตานก๋วยสลาก ณ วัดพระธาตุดอยห้างบาตร

 

สภาวัฒนธรรมตำบลห้วยยาบร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ นำโดยนายมานพ  กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ พร้อมทีมบริหาร จัดงานทำบุญประเพณีตานก๋วยสลาก ณ วัดพระธาตุดอยห้างบาตร ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2555 เพื่อสืบฮีต โตยฮอย มาผ่อ มากอย วัฒนธรรมล้านนา โดย นายมานพ  กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบกล่าวว่า ประเพณีตานก๋วยสลากเป็นประเพณีในพุทธศาสนาที่สำคัญอย่างหนึ่งในล้านนาไทย ซึ่งสืบเนื่องมาจากค่านิยมที่สืบทอดมาช้านานคือ
 
๑. ประชาชนว่างจากภารกิจการทำนา
๒. ประชาชนหยุดพักไม่เดินทางไกลเพราะเป็นฤดูฝน
๓. พระสงฆ์จำพรรษาอยู่อย่างพรักพร้อม
๔. ผลไม้มากและกำลังสุก เช่นส้มโอ ส้มเกลี้ยง กล้วย อ้อยฯลฯ
๕. ได้โอกาสสงเคราะห์คนยากจน เป็นสังฆทาน
๖. ถือว่ามีอานิสงส์แรง คนทำบุญจะมีโชคลาภ
๗. มีโอกาสหาเงินและวัสดุบำรุงวัด และจะทำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ร่วมกันสืบสารขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี และความสามัคคีร่วมกันในชุมชนต่อไป