ประชาสัมพันธ์ รับโอนย้าย หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น

ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

รับโอนย้าย หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น

 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน​ อบต.ห้วยยาบ

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน​ อบต.ห้วยยาบ