องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จะจัดงานโคนมและของดีตำบลห้วยยาบ ในวันที่ 14- 16 ธันวาคม 2555 ณ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ในงานพบกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ
 
- การประกวดโคนม
 
-เวทีเสวนาการเลี้ยงโคนม
 
- การแข่งขันรีดวัวนมเชิงปริมาณและคุณภาพ
 
- การแข่งขันการทำวัวหันตามแบบฉบับของตำบลห้วยยาบ
 
-บูทจัดแสดงนิทรรศการจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการ
 
- สินค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตรอุปกรณ์และอะไหล่การรีดนมวัว
 
- สินค้าโอท๊อป
 
- เมืองคาวบอย Cowboy City
 
- มหกรรมอาหาร
 
- แข่งขันประกวดไก่ชนประเภทสวยงาม
 
- สวนสนุก
 
- ลานเบียร์
 
- มหรสพและความบันเทิงครบครัน และพบกับการประกวด รถคลาสสิค, รถชอปเปอร์, คาวบอย, คาวเกิร์ล

ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลห้วยยาบทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ในวันอาิทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2555 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น.

 

(ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ส.อบต.)